Skip to main content

RLAF edar pek bantuan kepada penduduk di ‘bandar khemah’ Turkey