Skip to main content

Project Touch semai sifat rahmah belia kepada warga emas memerlukan

SINGAPURA: Menyemai sifat rahmah dalam kalangan belia bagi golongan warga emas.
Sepanjang enam bulan ini, sekumpulan belia daripada Yayasan Rahmatan Lil ‘Alamin (RLAF) dan Masjid Yusof Ishak di bawah inisiatif ‘Project Touch’ mengadakan projek mendekati 50 warga emas di dua flat sewa di Champions Way, Woodlands.