Skip to main content

Geran melebihi $400,000 diberi oleh RLAF untuk kelolaan projek-projek kemanusiaan

Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) menyokong sebanyak 20 projek serta inisiatif kemasyarakatan dan kemanusiaan, baik di luar negara mahupun tempatan sejak lima tahun lalu. Geran yang ditawarkan pula mencecah lebih $400,000.