Skip to main content

Belia digalak cadang projek setempat

Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) yang menawarkan geran bagi projek kemanusiaan dan kemasyarakatan menggalak golongan belia agar tampil dengan lebih banyak cadangan projek di peringkat setempat daripada hanya untuk luar negara.