Media Centre > Geran melebihi $400,000 diberi oleh RLAF untuk kelolaan projek-projek kemanusiaan Geran melebihi $400,000 diberi oleh RLAF untuk kelolaan projek-projek kemanusiaan

 

22 August 2015

 

Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) menyokong sebanyak 20 projek serta inisiatif kemasyarakatan dan kemanusiaan, baik di luar negara mahupun tempatan sejak lima tahun lalu. Geran yang ditawarkan pula mencecah lebih $400,000.

Read more from Berita Harian...